Hjem Takstblade

Takstblade


Nedenfor findes taksterne for 2015.

Takstblad for privatkunder - beløb er inklusiv moms
Fast afgift pr. år 1.000,00 kr.
Vandforbrug, betaling til vandværket pr.m3 8,75 kr.
Vandforbrug, betaling til vandværket pr.m3 over 2000m3 pr. år 7,50 kr.
Drikkevandsbeskyttelse pr.m3.

0,84 kr.

Vandafgift til staten, pr. m3.

8,16

Faste målerafgifter - beløb er inklusiv moms
Fast målerafgiftPr. år 1,5-2,5 m3. måler

125,00 kr.

Gebyrer - beløb er inklusiv moms
fremsendes 1. rykkerskrivelse (Moms fri) 100,00 kr.
Fremsendes 2. rykkerskrivelse og lukkevarsel. (Moms fri) 100,00 kr.
Luknings og genåbningsgebyr:
250,00 kr. + dokumenterede udgifter, max i alt
1.500,00 kr.
Manglende indberetning af vandforbrug 125,00 kr.
Flytte- og slutopgørelse 168,75 kr.
Afgift for overtrædelse af vandingsforbud 600,00 kr.
Udskiftning af defekt plombe til vandmåler 320,00 kr.
Levering og plombering af vandmåler til interessenter, som har betalt tilslutnigsafgift, hvor måleren ikke er inkl. denne. 580,00 kr.
Ejendomsoplysninger

250,00 kr.

Hvis der fra en forbruger gøres krav om afprøvning af vandmåler, og målerens nøjagtighed ligger inden for den fastsatte tolerance (± 4%), betaler forbrugeren de faktiske udgifter + 10% i administrationsgebyr. Er måleren uden for den fastsatte tolerance, betaler vandværket alle udgifter.