Hjem Tilslutningsafgift

Tilslutningsafgift


Nedenfor findes tilslutningsbidrag gældende fra den 1. januar 2014.

Tilslutningsbidrag -bymæssig bebyggelse
Kr. eksklusiv moms
Stiklednings- dimension udv. diameter Hovedanlægsbidrag Forsynings- ledningsbidrag Stiklednings- bidrag Samlet tilslutnings- bidrag
ekskl. moms
32/40 mm
4.516 5.864 13.224 23.604
50 mm
7.230 5.864 15.566 28.660
63 mm
11.781 5.864 17.337 34.982
90 mm
25.328 14.682 34.972

43.727

110 mm
38.472 14.682 39.376 92.530
160 mm
76.942 16.142 42.890 135.974

 

Tilslutningsbidrag - åbent land
Kr. eksklusiv moms
Stiklednings- dimension udv. diameter Hovedanlægsbidrag Forsynings- ledningsbidrag Stiklednings- bidrag Samlet tilslutnings- bidrag
ekskl. moms
32/40 mm
4.516 99.899 13.224 117.639
50 mm
7.230 123.402 15.566 146.198
63 mm
11.781 153.935 17.337 183.053
90 mm
25.328 330.212 34.972 390.512
110 mm
38.472 416.029 39.376 493.877
160 mm
76.942 635.763 42.890 755.595

 

Afbrydelsesgebyr
Kr. eksklusiv. moms
Stikledningsdimension
32/40 mm 50 mm 63 mm 90 mm 110 mm 160 mm
13.439 15.284 17.697 25.905 32.671 49.936